Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

17:51
jest jej okropnie przykro teraz. oczywiście, że bez powodu. zresztą wiesz jaka ona jest. często jest jej tak przykro. nagle. bez powodu.
— (via pamietaj-o-mnie)
17:44
2615 7559
16:58
2616 05bb
16:56
2617 0ef1
16:55
Dziś właśnie tak Cię kocham - złamanym sercem
I tęsknię, brakuje mi Cię bardzo, trudno
Może zrozumiesz kiedyś.
— Tałi (via racjonaalizm)
16:54
Koniec, odpuszczam. Niech się wszystko popsuje, nie dbam o to. Nic mnie to nie obchodzi
— (via nie-chce-zyc-pora-umierac)
Reposted byasylopath asylopath
16:54
2618 f921
Reposted bybigevilgrin00 bigevilgrin00
15:47
Nie wie jak się czuje i co mi jest.
Wiem jedynie, że siły nie mam i w sumie chęci do zyci też.
— Naiwna (via naiiwna)
15:44
2619 a330 500
15:42
2620 2a4a
Reposted byasylopath asylopath
15:38
Nie lubię mowić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co? Żeby usłyszeć: “Nie martw się, jakoś to będzie”? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— (via perdiditt)
15:37
Wszystko we mnie jest niedopowiedziane
— Władysław Broniewski
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
15:36
Wiesz jakie to uczucie, kiedy patrzysz na innych i widzisz, jacy są mądrzy, poukładani w swoim życiu, a ty jesteś tylko chodząca porażką, która unieszczęśliwia swoich rodziców?
— (via perdiditt)
15:34
2621 bbd6
Reposted byasylopath asylopath
15:33
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted byasylopath asylopath
15:29
I znowu nie wiem, co sie kurwa ze mną dzieje
— (via rozlana–krew)
15:26
na pewno
nie wrócę dziś przed świtem
nie wiem gdzie
dziś pójdę
sam dzisiaj nie wiem czego chce
— (via dobrego-zycia-diler)
15:25
2622 02f7 500
15:24
2623 0df6 500
Reposted byasylopathczekoladowysensusanoGoldenHare
15:23
2624 cac9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl