Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

14:49
0080 20ff 500
Reposted bynewlifeloading newlifeloading
14:46
0081 981b 500
14:44
0082 06ac 500

August 05 2017

19:09
1979 83a2 500

July 30 2017

00:46
Martwię się bardziej o Ciebie niż o siebie
Uważam, że jesteś więcej wart ode mnie.
— Naiwna (via naiiwna)
00:46
Przytulając Cię, czułam, że trzymam w ramionach cały mój świat, a nawet więcej.
— Wiktoria Góralczyk (via zanikanie)
Reposted bythesmajlczekoladowezatraceniealeksandramarianiedonaprawieniakaateeniebieskieoczyMsChocolateMonia94coolstorybro23telefonschroedingerapodprzykrywkaoutoflovebeginagainleniwieecczterywiekipozniejnailinischokoladehimmeljethradeparterhope24BloodEvekrolfasolekdesperateeeohyesicantdzikusowskaaksnewlifeloading

July 28 2017

20:43
1981 1093 500
20:41
1982 3c98 500
20:37
Być kochanym przez kogoś, kto ma nas za ideał nawet kiedy jesteśmy sobą, zero sztuczności i udawania.. Piękne uczucie.
@cham-i-prostak (via cham-i-prostak)
20:37
Miłość nie musi być idealna, wystarczy, by była prawdziwa.
— (via mecydoria)
20:36
Nikt nie jest idealny.
Ale jeśli się już w tym kimś zakochasz, to odrazu staje się twoim ideałem.
— (via to-on-jest-najwazniejszy)
20:34
Poznałam Cię takiego, pokochałam Cię takiego, nie chcę, żebyś był inny. Najwyżej kilka zmarszczek więcej i kilka blizn.
— Eric Emmanuel Schmitt (via brakzaufania)
20:30
Nikt nie dawał mi nigdy takiej radości, jaką dajesz mi Ty choćby jednym słowem, jednym spojrzeniem czy uśmiechem.
— Dzień #51 (via enuthi)
20:29
Miłości chyba nie da się dostać ot tak, po prostu. Miłość trzeba wytęsknić, wycierpieć, wypłakać.
— Dzień #52
17:39 (via enuthi)
20:29
Jest idealny. Wyższy i kochany. Kocham jego spojrzenie, jego uśmiechy, jego żarty. Kocham, gdy się denerwuje. Kocham w nim to, że jest sobą i jest inny. Zaimponował mi. Uwielbiam jego głos, jego twarz, jego wszystko. Ma swoje wady i zalety. Kocham go za to, że jest po prostu inny od wszystkich…
— (via canyoufeelmyheartlover)
20:28
1990 244f
20:28
Jesteś moim ideałem, wiesz?
— to-on-jest-najwazniejszy (via to-on-jest-najwazniejszy)
20:27
Prosiłam w myślach o szczęście i dostałam Ciebie
— (via very-i-love-you)
20:23
1992 6c5c
20:20

Fajnie jest Cię mieć, głuptasie.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl