Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

19:17
2018 82a5
19:15
2019 7a99
Reposted bywassupbruh wassupbruh
19:12
2021 9de6 500
19:10
2022 f955 500
19:10
2025 ed5d
19:10

poesia-senz-anima:

prowadziłem jakiś tam tryb życia

w sumie bardziej taki tryb czuwania

energooszczędny niestabilny nomadyczny

niepoprawne koło nie do rozerwania

a potem bez ostrzeżenia ty

wyrastasz jak piorunochron pośrodku pola

i skądś wypełza sens słowa zrastają się w zdania

jakbym urodził się po to by cię spotkać

19:09
Perfekcja jest nie osiągalna
Więc zaakceptuj to że jesteś do dupy
— (via niezgodna-xxx)
19:08
2027 280b 500
19:08
Przepraszam za wszystko. Wiem, że jestem chujową dziewczyną.
— (via psychic-ugly-fat)
19:02
2028 31f6
18:59
2030 6ba1
18:59
2031 d88f 500

symfoniauczuc:

not mine.

18:02
przepraszam, że Cię zawiodłam skarbie.
— (via niezdecydowan-a)
18:02
-Czego ty się tak boisz?
-Że już do końca cie zawiode.
— Przepraszam (via xxapologizexx)
17:57

Zawiodłam po raz kolejny...

17:56
2034 8099 500
13:06
Co ze mną nie tak?
— (via gosadgirlposts)
13:06
2036 4c9f
13:04

Brzydzę się sobą.

13:02
2038 080d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl