Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

15:23
Znowu powrócił strach. Ja po prostu się boję, że oni odejdą, że nadejdzie taki dzień w którym stwierdzą, że jestem nic nie warta. Zostawią mnie, tak się kurwa boje.
— Winter Princess (via omg-forbidden-tempts-more)
10:44
I wstydzę się swojego smutku, znowu uciekam gdzieś sam przed sobą.
— QBIK (via brat-zycie-to-skurwiel)
Reposted bywassupbruh wassupbruh
10:43
Lubię Twój uśmiech
gdy znowu patrzysz na mnie
a wszystko wokół
jest takie nierealne
— QBIK - Wszystko co najlepsze
(via 12-pazdziernika)
Reposted bywassupbruh wassupbruh
10:43
Zostań, proszę zostań tu
Przecież już trzymam w dłoni
Pierdolony bukiet róż
— QBIK - Zostań (via jestem-slaba-psychicznie)
10:40
2625 2eec
Reposted byasylopathpodprzykrywkabezwladniestrzepy
10:40
2626 0252
10:39
2627 5096
10:37
2628 cbb5
10:37
2629 2b88 500
10:36
Mój tumblr to w całości ja,
Więc rozumiem Cię gdy mówisz jakie to dno
— (via lifegoodbye)
10:36
2630 ecdd
Reposted byasylopathwassupbruh
10:35
Nie mam pojęcia co się stało ze mną,
Coś zamieniło światło w ciemność
— (via deprywacja)

June 30 2017

17:49
0063 2ac9 500
17:42
0064 b8ac
17:42
0065 6b6b
17:42
0067 5578
17:42
0068 5fa4
17:29
0071 066d 500
17:24
0072 feca 500
17:20
0074 1682
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl